בית-מלון-צפון-העיר,
פרוייקטים
פרוייקטים

  בית מלון- צפון העיר, ירושלים


  פרויקט במסגרת אדריכל אלי רכס.
  מוצע בית מלון עם חזית מסחרית בסמוך לצומת הגבעה הצרפתית ירושלים.
  9000 מ"ר בניה למלון ו-500 מ"ר שטח למסחר.
  מספר חדרים מתוכנן: 170.
  יזם: פרטי.