בית-ספר-נועם-בנות
פרוייקטים
פרוייקטים

    בית ספר נועם בנות


    רחוב בזל 3, קרית משה, ירושלים.
    הרחבת בית ספר נועם בנות ל-24 כיתות לימוד.
    יזם: מוריה חברה להתחדשות עירונית.
    דגשי תכנון: תכנון חיבור פרוגרמתי ופיזי בין מבנה קיים למבנה חדש.