לכיש-44
פרוייקטים
פרוייקטים

  לכיש 44


  שדרות לכיש 44, קרית גת
  מס' יחידות דיור: 72.
  קיים - מבנה קיים בין ארבע קומות. סה"כ 32 יחידות דיור.
  מוצע - תוספת בניה של שלוש וחצי קומות ומילוי קומת עמודים. תוספת 40 יחידות דיור חדשות.
  יזם: פרטי.
  דגשי תכנון: שילוב זכויות בניה מכח תמ"א 38/1 והתב"ע התקפה מאפשרים תוספת בניה והרחבות יחידות דיור קיימות ליצירת מבנה בן 72 יחידות דיור בתשע וחצי קומות.