מבנה-אחסנה-פעמית
פרוייקטים
פרוייקטים

    מבנה אחסנה פעמית


    איזור התעשייה הר טוב, בית שמש
    מ"ר למסחר ותעשייה: 2000 מ"ר.
    יזם: פרטי.
    דגשי תכנון: בניה של מבנה אחסנה ב- 120% בניה בתיאום עם מנהלת אזור תעשייה הר טוב.