נופי-יעקב
פרוייקטים
פרוייקטים

  נווה יעקב


  נווה יעקב, מורדות נווה יעקב, ירושלים.
  2 מבנים הכוללים 26 יחידות דיור, מגרש- כ- 3 דונם, נווה יעקב, ירושלים.
  יזם: קבוצת רכישה עמותת נופי יעקב.
  דגשי תכנון: בניה חדשה: בניה עירונית למגורים בתיאום עם משרד השיכון ובאישור מהנדס העיר.
  במסגרת היתר הבניה הופעל חוק "שבס" ותוספת בניה "כחלון" להגדלת שטחים ותוספת יחידות דיור.