נופי-יעקב
פרוייקטים
פרוייקטים

    נווה יעקב


    נווה יעקב, מורדות נווה יעקב, ירושלים.
    2 מבנים הכוללים 26 יחידות דיור, מגרש- כ- 3 דונם, נווה יעקב, ירושלים.
    יזם: קבוצת רכישה עמותת נופי יעקב.
    דגשי תכנון: בניה חדשה: בניה עירונית למגורים בתיאום עם משרד השיכון ובאישור מהנדס העיר.
    במסגרת היתר הבניה הופעל חוק "שבס" ותוספת בניה "כחלון" להגדלת שטחים ותוספת יחידות דיור.