פינוי-בינוי-מתחם
פרוייקטים
פרוייקטים

  פינוי בינוי-מתחם ההסתדרות בלוד


  שטח הפרויקט: כ-15.7 דונם.
  מספר מבנים מוצע: 7.
  מספר קומות מוצע :10-15 קומות.
  סה"כ מוצע 412 יחידות דיור ומסחר כ- 1600 מ"ר.
  סה"כ כ- 26 יחידות לדונם.
  יזם: פרטי.
  דגשי תכנון: פינוי בינוי בתמהיל דירות: דירות עד 120 מ"ר ו- 30% יחידות דיור קטנות.