רובע-צפון-מערב-תל-אביב
פרוייקטים
פרוייקטים

  רובע צפון מערב תל אביב


  רובע צפון מערב תל אביב- תכנית 3700.
  פרויקט במסגרת קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים.
  מספר יחידות דיור: 10,000.
  שטח הפרויקט: כ-2,000 דונם.
  יזם: עיריית תל אביב-יפו.
  דגשי תכנון: פרוייקט רחב היקף אשר כלל עבודה משותפת מול צוות צפון בעיריית תל אביב, צוות תכנון רחב של יועצים, עבודה מול ועדת היגוי ושיתוף הציבור.